PENAFIAN

Berikut dibawah adalah Ajen Jualan yang telah ditamatkan perkhidmatan dengan Syarikat Kami Atm Bakti Marketing , Sebarang urusan dengan penama-penama di bawah ini TIDAK melibatkan syarikat kami:-

-SHIRLEY PHILOMENA MATIU -791023-12-5302
-AZLAN BIN JAIMAN@AZLAN -850613-49-5079
-FERDAUS BIN MIDIN -910508-12-5625
-JULIAH BINTI JANUIN -760925-12-5000
-NORASAHKILAH BINTI AWANG YUNUS -890927-12-5720


Pihak Syarikat Atm Bakti Marketing, TIDAK akan bertanggugjawab sekiranya penama-penama diatas menyalahgunakan nama syarikat kami atau sesiapa yang masih berurusan dengan penama-penama diatas ini.